Η ποικιλία Grenache. Ενα σταφύλι με ικαν

Distinctiveness

Picture%206_edited.jpg

Character

77088858_2781600618531268_51146458314582

Quality

Προχωρουμε με τη συγκομιδή της ποικιλίας

Innovation